Om museet

 

  

 

 


Velkommen til Kastrupgårdsamlingen - Tårnby Kommunes Kunstmuseum
 

Museet er beliggende på Kastrupgård, som er et landsted fra midten af 1700-tallet, bygget af den kongelige hofstenmester Jacob Fortling.

På initiativ af Amager Kunstforening besluttede Tårnby Kommune i 1968 at oprette en kunstsamling bestående hovedsagligt af grafik. Man ønskede at supplere samlingen med henblik på senere at kunne etablere den som kunstmuseum. En naturlig ramme herfor var Kastrupgård.

Efter restaurering af Kastrupgård åbnede samlingen som museum i 1977. Siden da er museet blevet udvidet i flere omgange. I 1983 blev den sydlige sidefløj inddraget til ny udstillingssal og i 1988 blev to sale i hovedbygningen indrettet til udstilling og café.  

I 2013 har Tårnby Kommune med støtte fra Realdania stået for en omfattende nyindretning og ombygning, således at der nu er museum i alle anlæggets fire fløje. Foruden forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede har museet fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsarealet med godt og vel 270 m2. I de nyindrettede udstillingslokaler vil blive vist skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.

Derudover præsenteres ca. fire årlige særudstillinger, som fokuserer på billedkunst fra det 20. århundrede, både dansk og udenlandsk.

Kastrupgårdsamlingen huser desuden de permanente udstillinger: Theodor Philipsens malerier og keramik, samt de to Lokalhistoriske Samlinger: Midt på Amager og Kastrup Glas.